Každý, kto zabrdol do digitálneho marketingu tak trochu tuší, ako vytvoriť ebook. Ja vám to rozpíšem na milión strán, aby ste mali pocit, že ste sa dozvedeli nové veci. Možno si to nevšimnete.

Poviem vám napríklad, že potrebujete obálku, ale aj obsah. A dám jednu radu. Viac užitočného ako jedna blbá rada v návode nie je.

Väčšina návodov, ako vytvoriť ebook, sú slovná vata. Opakujú sa, sú nasilu roztiahnuté, nemajú pridanú hodnotu, nehovoria nič, čo by začínajúci správca webu prinajmenšom netušil.

Proste na ebooku nie je veľmo čo pobabrať. Ani veľmi čo vymýýšľať. Obálka a grafika, osnova, predslov, obsah rozdelený do kapitol, záber, príbeh. Nejaké obrázky a citáty, moderný čistý dizajn.

Ide o to, čo viete k danej téme povedať. Tu sa láme chleba. Nie o technické prevedenie a doručenie.

V jednej FB skupine som sa dozvedel jednu radu, ktorou sa dá ebook vylepšiť. Bola to jediná zmysluplná a neobyčajná rada, čo by mohla ebook vytrhnúť z priemernosti.

Tajomné rady neexistujú: Ebook v procese tvorby dajte otestovať

Vytvárajte ebook tak, že ho v procese tvorby budete testovať na niekom, kto má problém, ktorý ebook rieši. A podľa spätnej väzby ho upravte.

Vytvoril som ebook 8 pamäťových krokov k perfektnému zapamätaniu. Rieši problém memorovania veľkých až obrovských objemov učiva. Toto je najväčšia prekážka pri serióznom štúdiu. Iná vec a iný problém je učiť sa rýchlo na skúšku, na čo sa dnes používa time management.

Vďaka pamäťovým krokom sa objemné učivo človek vie naučiť kvalitne, presne, spoľahlivo, s porozumením a natrvalo.

Pamäťové kroky som dal odskúšať kamarátovi Alexovi z Bratislavy, ktorý sa učí na ISTQB certifikát pre pozíciu testera a učenie mu zvyčajne trvá dlhšie.

1. kolo úprav: zrozumiteľnosť a obraznosť

Akú spätnú väzbu som dostal? Veľmi užitočnú. To, čomu nerozumel som dovysvelil. Čo v ňom nerezonovalo som dal preč alebo odsunul. To, z čoho jásal, som viac zdôraznil, ak to šlo.

Ako prvé som mu poslal rozpracované kroky a diskutovali sme o nich cez telefón. 

Alex nechápal, na čo slúžia prvé kroky pred memorovaním veta po vete. Z inforgrafiky a krátkeho popisu ani nevedel, v ktorom pamäťovom kroku sa memoruje veta za vetou. Takže návodu vôbec nechápal. Nevysvetlil som dosť jasne, prečo robiť kroky 1-4 a tiež krok 5 nebol dosť obrazný a zrozumiteľný.

Opravil som to. Jasne a obrazne som každý krok okomentoval. Pri memorovaní veta po vete v kroku 5 som zmenil názov a popis kroku, nech sú zrozumiteľnejšie.

Problém bol taktiež v tom, že som používal vlastnú terminológiu. Výrazy, ktoré som niekde pochytil alebo vymyslel a nimi som vysvetľoval návod. To bola hrozná chyba. Neviem prečo som ju nevidel okamžite. Ale napravil som ju. Našiel som zrozumiteľné a jednoduché formulácie.

2. kolo úprav: nadšenie a ešte jasnejší text

Tentokrát som mu poslal zhrnuté pamäťové kroky, vysvetľujúcu inforgrafiku a finalizované prvé tri kroky.

Bol nadšený a páčilo sa mi to. Vedel som, že som na dobrej ceste. Bolo tu ale mnoho zádrheľov.

Nevidel v čom spočíva rozdiel medzi krokom 3 a 4 – medzi vytváraním myšlienkových máp a hárkom kľúčových slov. Tak som to v návode jasne vysvetlil. Mapy sú graficky zobrazená štruktúra témy. Len kapitoly a podkapitoly. Hárky idú viac do detailov, sú zoznam kľúčových slov, z ktorých sa dá učivo zrekonštruovať.

Ďalší problém bol, že Alex nevedel čo dať do myšlienkových máp. To som vyriešil v predchádzajúcom kroku, ale napísal som aj odpoveď priamo na túto otázku.

Bolo treba zdôrazňovať a pripomínať konečný užitok z pamäťových krokov, prepojiť jednotlivé kroky s konečným cieľom.

Alex stále nevedel dôvod, prečo je nutný prvý krok: najprv pochopiť, potom memorovať. Musel som to v popise kroku vysvetliť a dať presvedčivý dôvod.

3. kolo úprav: to isté, len viac toho istého

Už som to vypracoval celé a boli sme si sadnúť v kaviarni, kde sme to prebrali.

Kamoš si pozrel vypracované ukážky, ktoré zatiaľ chýbali v návode a v prílohách. Chcel ich vidieť. Viem, že sú nevyhnutné. Chcel vidieť aj to striedanie farieb po kapitolách.

Jásal a horel nadšením. Bol celý bez seba, že sa ide učiť podľa pamäťových krokov. Dôveroval im. Bol motivovaný. To preto, že kroky tak pôsobia. Požičal som si ich štruktúru z detských krôčkov od Dave Ramseyho, čo navodilo rovnaký efekt.

Trebalo viac zdôrazniť dve fázy čítania v kroku 1.

Text v ebooku musí byť rozdelený do odstavcov s podnadpismi. Je to nevyhnutné pre zvýšenie zrozumiteľnosti. Voľné rozprávanie je dobré len pri prednese a jeho doslovnom prepise.

Spomenúť, koľko jednotlivé kroky časovo trvajú pri takom dlhšom dokumente. Pomáha to čitateľovi zorientovať sa.

4. kolo úprav: jednoduchšie a ochota opakovať

Písali sme si a pýtal som sa na niekoľko vecí.

Či dať zhrnutie hlavnej myšlienky kapitoly do hárku s kľúčovými slovami? To som chcel spraviť, ale Alex povedal, že to určite nie, lebo by to bolo príliš komplikované. Uznal som, že má pravdu.

Ďalej som si nebol istý, či by bol priemerný zákazník ochotný opakovať tak štvrtinu času. Na začiatku nového pracovného bloku 1-2 minúty. Na začiatku novej série blokov 5-8 minút. Na druhý deň všetko z predchádzajúceho dňa. Áno, bol. Alexovi to prišli ako super nápad, chcel to robiť, nemal s tým najmenší problém. Tak som to zaradil do návodu.

5. kolo: úprava drobností

V ďalšom rozhovore bol môj kamarát Alex nadšený a padlo niekoľko ďalších otázok.

Ako sa naučiť 200 strán. Či som to vymyslel ja sám. Ako na zoznamy pomlčiek.

Taktiež si chcel ukladať veci prepísané výdajom informácií do wordu, mal dotaz na farebné zvýraznenie, presne nevidel, ako kroky do seba zapadajú. Všetko som to do návodu zapracoval.

Napísal mi, že aj keď sú pamäťové kroky časovo náročné, v jeho prípade to možno bude trvať aj kratšie.

Zhodli sme sa na tom, že naučiť sa v škole na áčko nestačí. Nie pre prax a pre životne dôležité veci. A že s pamäťovými krokmi sa dá naučiť omnoho lepšie ako na vysokoškolské áčko.

Nemal čas, ale vyskúšal kroky 5c + 5d a hneď si pamätal niekoľko strán najťažšej kapitoly. Fungovalo mu to a bol zapálený naučiť sa to.

Mal som pocit, že hlavné veci a problémy sú vyriešené.

6. kolo: totálne nepoužiteľný návod !!! !!!

Až teraz sme konečne zaťali do živého. A narazili na skutočné problémy, vinou ktorých bol návod nefunkčný a nepoužiteľný.

Alex poznamenal, že študentom ide skôr o rýchle naučenie. Áno, má pravdu. 8 pamäťových krokov je však zameraný na kvalitné a trvalé zapamätanie. Je to iný problém. Bleskurýchle naučenie budem skúšať v budúcnosti. Prirodzene, na úrok kvality a uloženia do dlhodobej pamäti to nepôjde.

Hárok je veľmi silný. Kľúčové slová mu prišli ako učenie, ako jadro učenia. V tej dobe to už vedel. Krok 5 vnímal najmä tak, že ide do detailov, učí sa formulácie, vrýva si to do pamäti.

Zabudol na krok 5b a keď som ho upozornil, myslel si, že to je klasický výdaj informácií. Nie, nie je. Musím úlohu kroku a rozdiel medzi výdajom zdôrazniť.

Zabudol vyfarbiť kľúčové slová. Tu budú potrebné ukážky. Čoskoro ich idem naskenovať. Nemal som čas 😀

Alex robil výdaj informácií doslovne, do bodky. Zdôrazniť, že to je častá chyba. Výdaj je takto aj dvojnásobne namáhavejší.

Tiež poznamenal, že v texte sú málo významné alebo nevýznamné časti. A že ich vynechal. Robil z toho vedu. Samozrejme, že keď je tam niečo nepodstatné, môže to preskočiť! Ale napíšem to do návodu, aby to ľudia hneď vedeli.

Jednak som tieto veci v návode zdôraznil a jednak som mu povedal, že keď sa v návode stratí, mal by sa vrátiť na miesto, kde posledne rozumel. Túto radu som napísal aj do úvodu.

Teraz to najdôležitejšie: krok 6 a krok 7. Výdaj informácií z celej kapitoly a celého učiva z pamäti + doučenie. Nedával to. Tak najviac 60 percent dá. Je to príliš ťažké. Toto ľudia robiť nebudú. Dal som mu za pravdu. Iba ja budem toto robiť.

Takto to predávať nemôžem, je to nefunkčné…

Ten, kto vymyslí určité princípy je ochotný vykonávať ich neuveriteľne dôkladne. Ale druhí to tak robiť nebudú. Rovnako ako Dave Ramsey. V podnikaní nemá dlhy, nenecháva ich znehodnotiť infláciou. Všetko kupuje v hotovosti, aj budovy, aj stavbu novej budovy platí v hotovosti, aj obrovský dom kupuje v hotovosti. No prakticky nikto z jeho fanúšikov by to nerobil. On sám je v osobných financiách pravdepodobne dôkladnejší a prísnejší ako učí americkú verejnosť.

Na moment som bol zúfalý. Krátko na to mi napadlo riešenie. Výdaj informácii pomocou hárku. Po výdaji odstavcov podľa kľúčových slov zrekonštruovať kapitolu a celé učivo. A mal som to vybavené 🙂

Akurát som musel nanovo napísať dve kapitoly.

7. kolo úprav: mapy a iné úpravy

Chyba, ktorú môj tester robil bola, že dal veľa vecí do myšlienkových máp. Zložito štrukturovanú mapu si človek nezapamätá. Musím teda pridať varovanie, že radšej menej ako viac. Natlačené mapy = prchavé vedomosti.

Myšlienkové mapy sú vlastne grafická osnova textu. Možno keď ste boli na ZŠ, tak mama vravela sprav si osnovu, ľahšie sa to naučíš. Tak toto je ono. V upgradovanej verzii.

Vysvetliť ako opakovať keď vážne nemáte čas.

Bezvýznamné časti textu je samozrejme možné vynechať a neučiť sa ich.

Ostatná spätná väzba bola kladná a povzbudzujúca.

8. kolo spätnej väzby

Krokom chýbalo ešte pár detailov. Toto malo byť posledné kolo.

V prípade, že si človek želá dlhodobé zapamätanie, mal by sa sústrediť hlavne na myšlienkové mapy a názovy podkapitol, aby mal na čo nadväzovať, mal by ich vedieť naspamäť. Ak sa učí na test, ešte lepšie na krúžkovací, tak robiť hlavne keywords.

Takisto je žiadúce presvedčivejšie vysvetliť úlohu myšlienkových máp. Obrazné prirovnanie k asociačnej pavučine nie je dosť dobré. Radšej hovoriť o mechanizme zapamätania a strate vodítok čoby teórii zabúdania.

9. kolo: prepísať celý štvrtý pamäťový krok

Badal som, že Alex je pri myšlienkových mapách stále neistý, pripisuje im najnižšiu váhu, možno ich účelu ani nechápe (len to nechce povedať).

Kvôli tomu som sa rozhodol prepísať prakticky celú kapitolu o myšlienkových mapách. Aby bola jasnejšia a zrozumiteľnejšia. A aby som v nej podložil význam máp nepriestreľne.

Spätná väzba je bomba na druhú!

Dopadlo to dobre – po toľkej mordovačke.

Vidíme, že problémy boli hlavne so zrozumiteľnosťou a obtiažnosťou. Potom dovysvetliť nejaké drobnosti, ktoré tam chýbali a ktoré by zákazník chcel poznať.

Kamarát Alex spravil skúšku na ISTQB certifikát základný level a to na 93 percent. Pritom mu príprava netrvala ani polovicu času, ktorý si vyhradil na učenie. Takže spravil významný krok k tomu, aby sa zamestnal ako tester. Aj vďaka mojej pomoci. 🙂

Zato ja som získal cennú spätnú väzbu. Až odozva od reálneho “klienta” mi pomohla odhaliť chyby, nejasné veci, príliš náročné úkony. Bez testera by som na tieto vecí sám neprišiel nikdy.

Keď teda budete vytvárať nový ebook, dajte ho vyskúšať človeku, pre ktorého je obsah určený. A pýtajte si spätnú väzbu, podľa ktorej ebook upravíte.

Vyjde vám tak bude nemakaný ebook, ktorý budú ľudia žrať (a nakupovať, vďaka recenziám) ako rožky.