Obsahový marketing

Obsahový marketing: čo to je a ako funguje?

Obsahový marketing je stratégia, ktorá privádza potenciálnych zákazníkov na web, poskytuje im hodnotu o probléme zadarmo a tak podporuje predaj. Základom je myšlienka „najprv pomáhaj, potom predávaj“. Pretože medzi oslovením a predajom je dôležitý medzikrok: pomôcť a vybudovať vzťah. A to je niečo, čo obsahový marketing zvládne perfektne. Treba byť srdcom poradca a hlavou predajca.